Category Archives: Climate change

EU is challenged to curb its rising energy consumption

Eurostat just published a news release that in 2017 energy consumption in the EU, again, has increased 1% compared to the year before. For three years in a row now energy consumption in EU28 is increasing. This makes it more difficult to achieve the energy efficiency improvement target. In 2020 energy consumption should be 20% lower than baseline projections, in 2030 32,5%. (see Eurostat-news).

Let’s have a look at history. How did the energy consumption of the 28 countries that now are part of the EU develop from 1965 onwards.

Combining data from BP’s Energy Review Statistics (dotted line in line below) and data from Eurostat visualises the development of primary energy consumption (y-axis) in EU28 and the corresponding greenhouse gas (GHG) emissions over more than half a century

Continue reading EU is challenged to curb its rising energy consumption

Verkoop nieuwe personenauto’s en de klimaatopdracht

Nederlandse wagenpark blijft groeien

Sinds 2000 zijn er 32% meer auto’s op de weg gekomen. Gemiddeld genomen zijn deze 17% zwaarder geworden. De gewichtstoename komt deels door EU-eisen ten aanzien van veiligheid en deels door meer zware auto’s op de weg. Gekeken vanuit ambities van een circulaire economie met beperken grondstofgebruik betekent deze groei in gewicht juist 1,5 keer meer volume aan grondstoffen en materialen. Deze trend ombuigen vraagt in eerste instantie meer openbaar vervoer. Ook stimuleren van kleinere en lichte voertuigen draagt bij.

Continue reading Verkoop nieuwe personenauto’s en de klimaatopdracht

Nederland zeker nog geen koploper op klimaatgebied

Fractievoorzitters Buma en Dijkhoff kunnen rustig gaan slapen

door Eric van den Heuvel, Loes Knotter

Tijdens de algemene beschouwingen maakten fractievoorzitters Buma (CDA) en Dijkhoff (VVD) zich zorgen dat Nederland met haar plannen voor sterke CO2-reductie in 2030 te ver voor de troepen uit loopt.

Ze hoeven zich geen zorgen te maken. Nederland bungelt in Europe vooralsnog achteraan voor het bereiken van de doelen van 2020, en moet haar uiterste best doen om het peloton bij te halen, laat staan dat het zicht heeft op de kopgroep.

In onderstaande grafiek is dit schematisch weergegeven, met de stand van zaken van 2016 (data afkomstig van Eurostat).

Continue reading Nederland zeker nog geen koploper op klimaatgebied

The Paris Climate Agreement

At the COP21 in Paris, 195 countries adopted the Climate Agreement to limit the rise of global temperature  “to well below 2 ºC above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit temperature increase to 1.5 ºC.

The text of the Agreement can be found here.

Now it is up to all countries to show their leadership. Their Pledges have to transform into actions to bring down greenhouse gas emissions to reach a climate-neutral and sustainable future.