Category Archives: Renewable energy and bio based solutions

Nederland zeker nog geen koploper op klimaatgebied

Fractievoorzitters Buma en Dijkhoff kunnen rustig gaan slapen

door Eric van den Heuvel, Loes Knotter

Tijdens de algemene beschouwingen maakten fractievoorzitters Buma (CDA) en Dijkhoff (VVD) zich zorgen dat Nederland met haar plannen voor sterke CO2-reductie in 2030 te ver voor de troepen uit loopt.

Ze hoeven zich geen zorgen te maken. Nederland bungelt in Europe vooralsnog achteraan voor het bereiken van de doelen van 2020, en moet haar uiterste best doen om het peloton bij te halen, laat staan dat het zicht heeft op de kopgroep.

In onderstaande grafiek is dit schematisch weergegeven, met de stand van zaken van 2016 (data afkomstig van Eurostat).

In het rechtsboven-quadrant van de grafiek bevinden zich de elf EU lidstaten die de twee belangrijkste doelen voor 2020 al hebben bereikt: de uitstoot van hun broeikasgassen is al verder teruggedrongen dan het Europese doel van 20% reductie én ze hebben een groter aandeel hernieuwbare energie dan hun afgesproken land-specifieke doel voor 2020. Over dat land-specifieke doel is nog wel iets interessant te melden: de landen met de laagste doelen zijn over het algemeen het verst verwijderd van het bereiken van dat doel, waaronder Nederland. (Ter vergelijking: Nederland staat op 6% en heeft als doel 14% in 2020, Duitsland staat op 14,8% en heeft als doel 18%, Zweden staat op 53,8 en moest als doel 49% bereiken.)

In het linksonder-quadrant bevinden zich de landen die op beide doelen (CO2 en hernieuwbare energie) nog inspanningen moeten verrichten om de 2020-doelen te bereiken. In 2020 moet hun positie in de grafiek zijn verschoven naar het kuispunt van de assen of naar een plek in het rechts-bovenquadrant.

Nederland heeft momenteel 8% minder uitstoot van broeikasgassen dan in 1990, en moet nog dus nog een stap zetten om op -20% uit te komen in 2020. CBS-gegevens geven overigens aan dat Nederland succesvol was in het terugdringen van de de niet-CO2 broeikasgassen (zoals methaan), maar dat de andere CO2-emissies nauwelijks dalen (Bron CBS, zie http://bit.ly/2OmraSQ).

Op het vlak van het bereiken van het aandeel hernieuwbare energie in finaal eindgebruik heeft Nederland van alle EU-lidastaten nog relatief de grootste stap te zetten. Nederland heeft hierin een achterstand positie en beweegt trager dan andere landen.  In 2016 was het aandeel 6%. Om het aandeel van 14% in 2020 te bereiken, moet Nederland in de resterende 4 jaar, 1,4 keer zoveel hernieuwbaar energie ‘bijplussen’ als in 2016 is gerealiseerd. De eindsprint hiervoor is al ingezet onder het huidige Energieakkoord. De uitbouw van bijv. wind-op-zee gaat nu op volle kracht vooruit. De grafiek hieronder laat de realisatie tot en met 2017 zien, de doelen in 2020 en 2023 uit het Energieakkoord en het voorgenomen 2030-doel in het laatste voorstel van de Renewable Energy Directive voor 2021-2030. Er is een flinke inspanning nodig om dit te halen.

Na 2020, op weg naar 2030

Kunnen Buma en Dijkhof inderdaad rustig gaan slapen? Eerlijk gezegd denk ik van niet. Het terugdringen van de CO2-emissies is geen doel op zich. Zou het dat zijn, dan zou het inderdaad vooral een kostenplaatje worden. Naar mijn idee is het een middel om Nederland te transformeren naar een sterke economische positie in een fossiel-armere, liefst fossielvrije context. De huidige welvaart is sterk gebaseerd op petrochemische activiteiten, en zal naar een context van bio-chemie en elektrochemie, gevoed met hernieuwbare energie, moeten worden omgebogen. Transitie-professor John Grin (UvA) schreef afgelopen week een blog met eenzelfde strekking, zie http://bit.ly/2xVpyFn. Andere landen, zoals Denemarken en Zweden hebben nu al een voorsprong en zullen hun transformatie zeker niet vertragen om Nederlandse concurrentie te tolereren. Als we naar bijv. de ambities van deze landen kijken, kunnen we niet anders dan concluderen dat Nederland  met het doel van 49% minder CO2 in 2030 nog steeds geen koploper zal zijn, maar misschien wel kunnen aanhaken bij wat andere landen al volop in voorbereiding hebben.

Denemarken wil dat in 2030 al haar elektriciteitsopwekking van hernieuwbare bronnen komt en dat het aandeel hernieuwbaar in het finale eindgebruik minstens de helft bedraagt. Zweden wil in 2040 dat alle energieproductie 100% hernieuwbaar is en wil in 2045 een ‘net zero’ uitstoot van broeikasgassen.

Buma en Dijkhoff: onze concurrentiepositie staat onder druk: andere landen staan er beter voor.

 

Full Focus on electric vehicles is not enough to bring down carbon emissions in the Netherlands

Although December 2016 shows another record-high for electric vehicles in the Netherlands, also other low-carbon options are urgently needed to further reduce transport emissions.

31,6%, in December 2016, has been the highest share for full electric (FEV) and plug-in hybrid electric (PHEV) passengers vehicles in the monthly new car registrations in the Netherlands so far. The previous record was set in December 2015 (24,6% share for EVs). December 2016 showed another important milestone: total EVs registrations has topped over the 100 thousand, since their introduction around 2012. Yet, the EV market uptake in 2016 slowed down and was 36% less than in 2015, mainly due to a sobered fiscal support scheme for PHEVs.

Monthly car registrations in the Netherlands (2014-2016)
Monthly car registrations in the Netherlands (2014-2016)

Continue reading Full Focus on electric vehicles is not enough to bring down carbon emissions in the Netherlands

In today’s European energy landscape – only renewables show growth

The strong dominance of fossil resources (share-wise) in energy consumption can make it  easy to overlook the disruptive changes that are taking place in today’s energy landscape: for more than a decade now, total energy consumption is going down in the European Union – at the cost of fossil fuels. Only renewable based energy consumption is growing.2015_sgu_EU Energy consumption BP Stats_2015JUN16.003Energy consumption from renewabe resources (solar, wind, geothermal, bioenery) shows a hyperbolic curve – flat from 1965 to the end of the 1980s, curving in the 1990s and going steep up in share in this century. In 2014 the combined hydro and other renewables energy consumption bypassed nuclear and has climbed to 75% of the coal based consumption level.

The graph below presents which resources fueled growth in a given year compared to the year before. Oil, gas, to a lesser extent coal, and in the 80s nuclear were the resources used for energy consumption growth – up to 2004. From that year on dominancy has been taken over by hydro and other renewables.

The COP21 conference  in Paris is approaching and the EU 2030 energy and climate targets are set – as well as the low carbon economy vision for 2050.

It is clear which ‘colour’ will dominate Europe’s energy landscape in the decades that come.

2015_sgu_EU Energy consumption BP Stats_2015JUN16.004

Trend towards Europe-based feedstocks for biofuels

Europe-based feedstocks for biofuels have gained dominancy in the last couple of years official reporting in the Netherlands and Germany shows.  Also the greenhouse gas (GHG) savings established by the use of biofuels in these two countries have increased.

Europe is currenlty debating  the pathways to a decarbonized, resource efficient  and energy independent Europe. The numbers in this graph demonstrate how biofuel GHG-savings and feedstock origin are contributing to these objectives.

2015_SGU_Insight on GHG saving and origin biofuel feedstocks.001

Plotting the 2010 performance of the entire EU* causes some confusion. Both the GHG-saving and feedstock origin 2010 figures for the EU are higher than one would expect from the Dutch and German performances over 2011 till 2013 . Are other countries achieving higher GHG-saving levels and significantly using more European feedstocks? A more detailed analysis of the performances of other member states will be needed to clarify.

*The EU performance are based on the in 2013 by the European Commission (EC) published  Renewable Energy Report. The newest EC Renewable Energy Progress report is expected  to be published soon. It will bring clarity on the 2012 performance  and enable comparison to the performances as reported in the Netherlands and Germany.

Continue reading Trend towards Europe-based feedstocks for biofuels

What are your best next steps?

Europe is transforming towards a low-carbon and resource efficient economy. This will impact various economic sectors such as; the energy, transport and mobility, and the agricultural sector.

As a result, many EU Member States are exploring pathways to restructure their energy production and consumption patterns. Several countries are designing processes to reach a sustainable fuel mix.

These developments are guided through European and national regulations. At both European and national level regulations are in place and updated on continuous basis following new insights, often provided for by civil organisations.

For companies many market opportunities will spring from these developments. By viewing compliance as an opportunity, companies start converting ‘conventional’ to ‘green’ offerings. A following step is designing new sustainable products or processes and ultimately find new sustainable business models.

For the various parties in this process, studio Gear Up identifies and creates the best opportunities in sustainable low carbon options.