Voor personenvoertuigen drie vergelijkbare opties met goede klimaatprestaties

In een analyse van studio Gear Up naar brandstofkosten versus CO2-emissie-uitstoot van personenvoertuigen blijkt dat moderne dieselvoertuigen (Euro 6) met 100% hernieuwbare diesel de minste CO2-emissies hebben per 100 gereden kilometers. Gevolgd door elektrisch rijden, de optie die tegelijkertijd ook lagere energiekosten heeft per 100 km. Opvallend is dat de kleine voertuigen op 100% groengas een bijna vergelijkbare CO2-uitstoot hebben als de elektrische modellen in dezelfde klasse.

Gekeken naar brandstofprijzen is elektriciteit per 100 km de goedkoopste optie op basis van een door RVO berekende mix van laadopties: een combinatie van thuisladen, laden bij publieke laadpalen, laden op het werk en onderweg bij snelladers op de snelweg. De CO2-emissie van elektriciteit is gebaseerd op de nationale elektriciteitsmix. In vergelijking daarmee stoot rijden op 100% hernieuwbare diesel minder COuit per 100 km, maar is in brandstofkosten duurder dan een elektrisch voertuig op de nationale elektriciteitsmix. Elektrisch rijden en rijden op groengas hebben een vergelijkbare prestatie wat betreft de uitstoot van CO2-emissies. Rijden op 100% groengas is net iets goedkoper dan rijden op 100% hernieuwbare diesel. 

Voor mensen die afhankelijk zijn van laden bij openbare laadpunten of lange afstanden afleggen en daarin vaak gebruik maken van snellaadpunten liggen de energiekosten voor elektrisch rijden hoger dan met rijden op 100% hernieuwbare diesel of op 100% groengas.

Kosten en klimaatprestatie per 100 km

In januari 2020 publiceerde RVO een analyse van kosten van een brandstof of energiedrager per 100 km in vergelijking met de CO2-emissies die de opties reduceren.

Door te vergelijken op basis van een afstand van 100 km wordt ook voertuigefficiëntie meegenomen. De aanschafkosten voor een voertuig blijven buiten beschouwing in deze analyse (en die van RVO). Het gaat om personenwagens op benzine, diesel, of 100% groengas en op personenauto’s die batterij-elektrisch dan wel op waterstof rijden. In de vergelijking worden, indien op de markt, drie verschillende voertuigklasses betrokken (B-klasse, C-klasse en D-klasse auto’s). Deze analyse van RVO hebben we aangevuld met een vergelijking van rijden op 100% hernieuwbare diesel. 

Verder hebben we de energiekosten voor elektrisch rijden uitgesplitst naar hoe iemand het voertuig oplaadt. Voor het berekenen van de energiekosten voor elektrisch rijden heeft RVO zoals gemeld gerekend met een mix van laadplekken. De energiekosten zijn sterk afhankelijk van waar iemand oplaadt. RVO neemt aan dat laden op het werk het goedkoopst is gevolgd door thuisladen op het netwerk thuis. Opladen aan een openbare laadpaal is duurder en snelladen is het duurst. In de RVO-analyse laadt de EV-rijder 60% thuis, 10% op het werk, 20% bij een publieke laadpaal en 10% bij een snellaadpunt (in bijgaande grafiek te zien als ‘RVO-mix charging’).

Voor mensen die afwijken van dit laadprofiel en die bijvoorbeeld afhankelijk zijn van openbare laadpunten of met lange afstanden vaak gebruik maken van snellaadpunten liggen de kosten voor elektrisch rijden hoger. In deze situatie, en met name bij laden bij snellaadpunten is rijden op 100% groengas goedkoper met dezelfde CO2-emissie-uitstoot per 100 km. Een Euro 6-diesel voertuig op 100% hernieuwbare diesel is en goedkoper en stoot in de vergelijking per 100 km de minste CO2-emissies uit.

Top 3 beste klimaatprestatie personenvoertuigen

Opvallend is dat rijden op 100% hernieuwbare diesel, 100% groengas en op elektriciteit in energiekosten en in klimaatprestatie dicht bij elkaar liggen. Als de elektriciteit helemaal uit hernieuwbare bronnen wordt gemaakt, dan schuiven de opties van elektrisch rijden naar links in de grafiek op, maar blijven de kosten onveranderd. Voor benzinevoertuigen zijn op dit moment geen groenere brandstofopties op de markt dan E10, met tot maximaal 10% ethanol. Dat kan veranderen als fabrikanten standaard flexifuel-voertuigen leveren, die op hoge percentages ethanol kunnen rijden. Dat is technisch mogelijk, maar nu niet de praktijk. Om die reden is vrijwel geen hoge blend ethanol verkrijgbaar. Groene waterstof is nog nauwelijks verkrijgbaar en dat zorgt voor een betrekkelijk hoge CO2-emissie uitstoot van waterstofvoertuigen.

Een PDF van dit blog is hier te downloaden.

Wil je meer weten over de prijzen waarmee we hebben gerekend, neem graag contact op met studio Gear Up.

Mediaandacht voor het onderzoek:

Related

Turin Joint Statement to G7 on Sustainable Biofuels

The Turin Joint Statement on Sustainable Biofuels highlights the role of sustainable biofuels in decarbonising all transport sectors, promoting environmental sustainability, innovation, and creating value for communities. studio Gear Up and more than 75 Industry

Read More
Scroll to Top