EU is challenged to curb its rising energy consumption

Eurostat just published a news release that in 2017 energy consumption in the EU, again, has increased 1% compared to the year before. For three years in a row now energy consumption in EU28 is increasing. This makes it more difficult to achieve the energy efficiency improvement target. In 2020 energy consumption should be 20% lower than baseline projections, in 2030 32,5%. (see Eurostat-news).

Let’s have a look at history. How did the energy consumption of the 28 countries that now are part of the EU develop from 1965 onwards.

Combining data from BP’s Energy Review Statistics (dotted line in line below) and data from Eurostat visualises the development of primary energy consumption (y-axis) in EU28 and the corresponding greenhouse gas (GHG) emissions over more than half a century

Continue reading EU is challenged to curb its rising energy consumption

Verkoop nieuwe personenauto’s en de klimaatopdracht

Nederlandse wagenpark blijft groeien

Sinds 2000 zijn er 32% meer auto’s op de weg gekomen. Gemiddeld genomen zijn deze 17% zwaarder geworden. De gewichtstoename komt deels door EU-eisen ten aanzien van veiligheid en deels door meer zware auto’s op de weg. Gekeken vanuit ambities van een circulaire economie met beperken grondstofgebruik betekent deze groei in gewicht juist 1,5 keer meer volume aan grondstoffen en materialen. Deze trend ombuigen vraagt in eerste instantie meer openbaar vervoer. Ook stimuleren van kleinere en lichte voertuigen draagt bij.

Continue reading Verkoop nieuwe personenauto’s en de klimaatopdracht

Nederland zeker nog geen koploper op klimaatgebied

Fractievoorzitters Buma en Dijkhoff kunnen rustig gaan slapen

door Eric van den Heuvel, Loes Knotter

Tijdens de algemene beschouwingen maakten fractievoorzitters Buma (CDA) en Dijkhoff (VVD) zich zorgen dat Nederland met haar plannen voor sterke CO2-reductie in 2030 te ver voor de troepen uit loopt.

Ze hoeven zich geen zorgen te maken. Nederland bungelt in Europe vooralsnog achteraan voor het bereiken van de doelen van 2020, en moet haar uiterste best doen om het peloton bij te halen, laat staan dat het zicht heeft op de kopgroep.

In onderstaande grafiek is dit schematisch weergegeven, met de stand van zaken van 2016 (data afkomstig van Eurostat).

Continue reading Nederland zeker nog geen koploper op klimaatgebied

RED-2 of European Commission should limit fossil, not renewable fuels

Stagnation of share of renewables in transport in post-2020 period

Since early 2000s biofuels in transport have been supported by policy. For two reasons. One is the contribution they make to carbon reduction and the other for their capacity to reducing the fossil oil dependency of the transport sector. Biofuels are blended in transport fuel. First, the Biofuels Directive (2003/30/EC) targeted a 5.75% share by 2010. Then, the Renewable Energy Directive (RED – 2009/28/EC) set a target for 2020: 10% of energy in road transport should be of renewable origin. The RED also introduced sustainability requirements with minimum GHG-savings. In 2015 the RED was amended to incorporate issues on ILUC (Indirect Land Use Change) and capping the contribution of crop-based biofuels to 7%, shifting the focus to advanced biofuels (Directive 2015/1513/EU).

The proposal for RED II extends its focus to advanced biofuels and renewable fuels (renewable electricity directly or converted to liquid or gaseous fuels) and sees them grow to 6,8%. And it will be this 6,8% share that economic operators will be obligated to fulfill.

2017_sGU_REDII biofuels

Continue reading RED-2 of European Commission should limit fossil, not renewable fuels

Full Focus on electric vehicles is not enough to bring down carbon emissions in the Netherlands

Although December 2016 shows another record-high for electric vehicles in the Netherlands, also other low-carbon options are urgently needed to further reduce transport emissions.

31,6%, in December 2016, has been the highest share for full electric (FEV) and plug-in hybrid electric (PHEV) passengers vehicles in the monthly new car registrations in the Netherlands so far. The previous record was set in December 2015 (24,6% share for EVs). December 2016 showed another important milestone: total EVs registrations has topped over the 100 thousand, since their introduction around 2012. Yet, the EV market uptake in 2016 slowed down and was 36% less than in 2015, mainly due to a sobered fiscal support scheme for PHEVs.

Monthly car registrations in the Netherlands (2014-2016)
Monthly car registrations in the Netherlands (2014-2016)

Continue reading Full Focus on electric vehicles is not enough to bring down carbon emissions in the Netherlands