Workshop over kosteneffectieve invulling RED3-doelen

Voor: RVO / Platform Hernieuwbare Brandstoffen

[november – december 2022]

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is in voorbereiding voor de imnplementatie van RED3. Bij de opzet van het systeem wordt overwogen om sectorspecifieke verplichtingen in te stellen voor wegverkeer, zeevaart en lichtvaart en daarboven op ook een ‘sector-vrije’ verplichting.

RVO heeft het Platform Hernieuwbare Brandstoffen gevraagd om een workshop te organiseren voor medewerkers van Min IenW, NEa en RVO over de vraag hoe je binnen het voorgestelde systeem het aspect van kosteneffectiviteit kunt adresseren. studio Gear Up is door het Platform ingeschakeld om deze workshop voor te bereiden en te begeleiden.

De workshop is gehouden in November 2022. Het project is afgerond met een korte verslaglegging van de bevindingen aan RVO. Het rapport is (nog) niet publiek beschikbaar.

Related

Scroll to Top