Verkenning effecten duurzame energiedragers

Voor: Provincie Noord-HollandUitgevoerd samen met: Royal Haskoning DHV [Oktober 2022 – Juni 2023] Naast elektriciteit en warmte zijn duurzame brandstoffen belangrijke energiedragers in de transitie naar een klimaatneutrale samenleving in Noord-Holland. Passend beleid is nodig voor deze brandstoffen. Provincie Noord-Holland had behoefte aan inzicht in de consequenties van inzet van …

Verkenning effecten duurzame energiedragers Read More